The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Member 7th CC of the CCP

Name Wade Giles Chinese Province Birthdate Member Alt. Member
Bo Yibo Po I Po 薄一波 Shanghai 1907 X
Cai Chang Ts'ai Ch'ang 蔡畅 Hunan 1900 X
Ceng Shan Ts'eng shan 曾山 Jiangxi 1899 X
Chen Boda Ch'en Po Ta 陈伯达 Fujian 1905 X
Chen Geng Ch'en Keng 陈赓 Hunan 1903 X
Chen Shaomin Ch'en Shao Min 陈少敏 Shandong 1902 X
Chen Shaoyu Ch'en Shao Yü 陈绍禹 Anhui 1904 X
Chen Yi Ch'en Yi 陈毅 Sichuan 1901 X
Chen Yu Ch'en Yu 陈郁 Zhejiang 1916 X
Chen Yun Ch'en Yün 陈云 Jiangsu 1905 X
Cheng Zihua Ch'eng Tsu hua 程子华 Shanxi 1904 X
Deng Xiaoping Teng Hsiao p'ing 邓小平 Sichuan 1904 X
Deng Yingchao Teng Ying ch'ao 邓颖超 Henan 1904 X
Deng Zihui Teng Tzu Hui 邓子恢 Fujian 1893 X
Dong Biwu Tung Pi Wu 董其武 Hubei 1886 X
Gao Gang Kao Kang 高崗 Shaanxi 1905 X
Gu Dacun Ku Ta Ts'un 古大存 Guangdong 1896 X
Guan Xiangying Kuan Hsien-ying 关向应 Liaoning 1902 X
He Long Ho Lung 贺龙 Hunan 1896 X
Huang Kecheng Huang K'o ch'eng 黄克诚 Hunan 1899 X
Kang Sheng K'ang Sheng 康生 Shandong 1903 X
Kao Gang Kao Kang 高岗 Shaanxi 1895 X
Li Baohua Li Pao hua 李葆华 Hebei 1908 X
Li Fuchun Li Fu ch'un 李富春 Hunan 1900 X
Li Lisan Li Li San 李立三 Hunan 1896 X
Li Xiannian Li Hsien nien 李先念 Hubei 1905 X
Li Yu Li Yü 黎玉 Shandong 1905 X purged 1950
Liao Chengzhi Liao Ch'eng chih 廖承志 Guangdong 1908 X
Lin Biao Lin Piao 林彪 Hubei 1907 X
Lin Boqu Lin Po ch'u 林伯渠 Hunan 1881 X
Lin Feng Lin Feng 林枫 Heilongjiang 1906 X
Liu Bocheng Liu Po ch'eng 刘伯承 Sichuan 1892 X
Liu Changsheng Liu Ch'ang sheng 刘长胜 Shandong 1903 X
Liu Lantao Liu Lan T'ao 刘澜涛 Shaanxi 1910 X
Liu Shaoqi Liu Shao ch'i 刘少奇 Hunan 1898 X
Liu Xiao Liu Hsiao 刘晓 Hunan 1907 X
Liu Zijiu Liu Tzu chiu 刘子久 Shandong 1901 X
Lu Dingyi Lu Ting I 陆定一 Jiangsu 1904 X
Lu Zhengcao Lu Cheng ts'ao 吕正操 Liaoning 1903 X
Luo Ronghuan Lo Jung huan 罗荣桓 Hunan 1902 X
Luo Ruiqing Lo Jui ch'ing 罗瑞卿 Sichuan 1906 X
Ma Mingfang Ma Ming fang 马明方 Shaanxi 1905 X
Mao Zedong Mao Tse tung 毛泽东 Hunan 1893 X
Nie Rongzhen Nieh Jung chen 聂荣臻 Sichuan 1899 X
Peng Dehuai P'eng Te huai 彭德怀 Hunan 1896 X
Peng Zhen P'eng Chen 彭真 Shanxi 1902 X
Qin Bangxian Ch'in Pang hsien 秦邦憲 Jiangsu 1907 X
Rao Shushi Jao Shu shih 饶漱石 Jiangxi 1905 X
Ren Bishi Jen Pi shih 任弼时 Hunan 1904 X
Song Renqiong Sung Jen ch'iung 宋任穷 Hunan 1909 X
Su Yu Su Yü 粟裕 Fujian 1907 X
Tan Zheng T'an Cheng 谭政 Hunan 1906 X
Tan Zhenlin T'an Chen lin 谭震林 Hunan 1902 X
Teng Daiyuan T'eng Tai Yuan 滕代远 Hunan 1904 X
Ulanhu Ulanfu 乌兰夫 Inner Mongolia 1904 X
Wan Yi Wan I 万毅 Liaoning 1904 X
Wang Congwu Wang Ts'ung wu 王从吾 Henan 1905 X
Wang Jiaxiang Wang Chia Hsiang 王稼祥 Anhui 1906 X
Wang Ming Wang Ming 王明 Anhui 1905 X
Wang Ruofei Wang Jo fei 王若飛 Guizhou 1896 X
Wang Shoudao Wang Shou Tao 王首道 Hunan 1904 X
Wang Weizhou Wang Wei chou 王维舟 Sichuan 1887 X
Wang Zhen Wang Chen 王震 Hunan 1908 X
Wu Yuzhang Wu Yu chang 吴玉章 Sichuan 1878 X
Xi Zhongxun Hsi Chung hsün 习仲勋 Shaanxi 1908 X
Xiao Jingguang Hsiao Ching kuang 萧劲光 Hunan 1904 X
Xu Teli Hsü T'e Li 徐特立 Hunan 1877 X
Xu Xiangqian Hsü Hsiang ch'ien 徐向前 Shanxi 1902 X
Yan Baohua Yuan Pao hua 袁宝华 Henan 1916 X
Ye Jianying Yeh Chien ying 叶剑英 Guangdong 1897 X
Zeng Jingbing Tseng Ching ping 曾镜冰 Hainan 1913 X
Zeng Shan Tseng Shan 曾山 Jiangxi 1899 X
Zeng Xisheng Tseng Hsi sheng 曾希圣 Anhui 1904 X
Zhang Desheng Chang Te sheng 张德生 Shaanxi 1909 X
Zhang Dingcheng Chang Ting Ch'eng 张鼎丞 Fujian 1897 X
Zhang Dingzhen  Chang Ting chen 张鼎丞 Fujian 1897 X
Zhang Jichun Chang Ch'i Ch'un 張際春 Hunan 1900 X
Zhang Wentian Chang Wen t'ien 张闻天 Shanghai 1900 X
Zheng Weisan Cheng Wei-san 郑位三 Hubei 1902 X
Zheng Zongxun Cheng Tsung-hsin 张宗逊 Shaanxi 1908 X
Zhou Enlai Chou En lai 周恩来 Zhejiang 1898 X
Zhou Peiyuan Chou P'ei yuan 周培源 Jiangsu 1902 X
Zhu De Chu Teh 朱德 Sichuan 1886 X
Name Wade Giles Chinese Province Birthdate Member Alt. Member