The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Revolutionary Military Commission

Name Chinese Birthdate Province Army Dem Parties Reg Bureaus
Cai Tingkai
蔡廷鍇
1892
Guangdong
Rev.GMD
Chen Geng
陈赓
1903
Hunan
2
Chen Yi
陈毅
1901
Sichuan
3
East
Chen Zaidao
陈再道
1908
Hubei
1/4
Central South
Cheng Qian
程潜
1881
Hunan
Rev.GMD
Central South
Deng Xiaoping
邓小平
1904
Sichuan
2
South West
Deng Zihui
邓子恢
1893
Fujian
4
Central South
Fang Fang
方方
1904
Guangdong
Central South
Fang Qiang
方強
1911
Hunan
4
Fu Zhong
傅鍾
1900
Sichuan
Fu Zuoyi
傅作义
1895
Shanxi
Indep
He Long
贺龙
1896
Hunan
1
South West
Hong Xuezhi
洪学智
1911
Anhui
1/4
Huang Kecheng
黄克诚
1899
Hunan
4
Kao Gang
高岗
1895
Shaanxi
North East
Li Xiannian
李先念
1905
Hubei
4
Central South
Lin Biao
林彪
1907
Hubei
4
Central South
Liu Bocheng
刘伯承
1892
Sichuan
2
South West
Liu Fei
1897
Hunan
3
Rev.GMD
Central South
Liu Shaoqi
刘少奇
1898
Hunan
4
Liu Yalou
刘亚楼
1910
Fujian
1/4
Long Yun
龙云
1884
Yunnan
Rev.GMD
South West
Luo Ronghuan
罗荣桓
1902
Hunan
4
Central South
Luo Ruiqing
罗瑞卿
1906
Sichuan
5
Mao Zedong
毛泽东
1893
Hunan
Nie Rongzhen
聂荣臻
1899
Sichuan
5
North
Peng Dehuai
彭德怀
1896
Hunan
1
North West
Rao Shushi
饶漱石
1905
Jiangxi
3/4
East
Sa Zhenbing
薩鎮冰
1859
Fujian
Central South
Song Jiwen
1920
Anhui
East
Su Yu
粟裕
1907
Fujian
3
East
Tan Zheng
谭政
1906
Hunan
Central South
Wang Shusheng
王树声
1905
Hubei
2
Central South
Xi Zhongxun
习仲勋
1908
Shaanxi
1
North West
Xiao Hua
萧华
1914
Jiangxi
1
Xiao Jingguang
萧劲光
1904
Hunan
4
Central South
Xiao Xiangrong
萧向荣
1910
Guangdong
4
Central South
Xu Haidong
徐海东
1900
Hubei
Xu Xiangqian
徐向前
1902
Shanxi
1/5
Yang Shangkun
杨尚昆
1904
Sichuan
Ye Jianying
叶剑英
1897
Guangdong
Central South
Zhang Yunyi
张云逸
1892
Guangdong
3
Central South
Zhang Zhizhong
張治中
1895
Anhui
Rev.GMD
North West
Zhou Enlai
周恩来
1898
Zhejiang
Zhu De
朱德
1886
Sichuan